Over ons

Over ons


Aanpak

Om de ambities te realiseren is samenwerking in de keten van vaste planten en bloembollen een must. Het Platform stimuleert kwekers om te certificeren. Met beheerders van certificaten voert het Platform overleg om de deelname voor de toeleveranciers te faciliteren.

Daarnaast werkt het Platform aan kennisontwikkeling die nodig is om de ambities te realiseren. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar (biologische) alternatieven voor neonicotinoïden en bepaling van CO2-uitstoot ten behoeve van de berekening van de Carbon Footprint van bloembollen en vaste planten.