Thema's

Thema's


Klimaat

CO2
Het platform werkt aan een geactualiseerd model om de directe en indirecte CO2-uitstoot door het verbruik van fossiele brandstoffen in de bewaring en transport te bepalen. Dit model wordt de basis voor activiteiten en initiatieven waarmee we de Carbonfootprint van onze producten in de komende jaren verder kunnen terugdringen. Bovendien kunnen we hiermee beter antwoord geven op vragen.

Energie
Deelnemers aan het platform streven naar gebruik van uitsluitend groene energie in 2024 door het plaatsen van zonnepanelen en/of inkoop van duurzaam opgewekte energie.